Hvad

Ydelser

Vi leverer arkitektrådgivningsydelser i traditionel forstand, og her ud over en række ydelser, der traditionelt har været placeret hos udviklere og bygherrerådgivere. Typologisk beskæftiger vi os hovedsageligt med erhverv/detail/butikker samt boligerbyggeri, herunder nybyggeri, renovering, ombygning samt konvertering.

Når vi udfører et såkaldt “Feasibiliti Study”, er det en proces, hvor vi, ofte inden for kort tid, afdækker de muligheder, der er, for at opføre et byggeri. Vi klarlægger en hel række forhold i forbindelse med fx lokalplan, grundens fysiske forudsætninger, arkitektonisk kontekst etc. Der er tale om en rådgivning, hvor vi på en gang fastlægger bygeherrens muligheder og samtidigt inspirerer til yderligere udvikling.

I forbindelse med erhvervelse af større ejendomme og grunde gennemføres som oftest et “Due Diligence” forløb inden den endelige kontraktindgåelse. Vi bidrager med de byggetekniske dele af denne proces. Herunder forhold som fredningsstauts, yderligere byggeret, tilstand af eksisterende byggeri, lokalplansforhold, etc.

I de situationer, hvor et projekt har mange interessenter, kræver en succesfuld gennemførelse af projektet, at selve processen planlægges. Vi varetager planlægningen af processen og planlægger workshops, brainstorms, informationsmøder, etc.

Vi leverer traditionel bygeherrerådgivning og varetager vores bygeherres interesser i forbindelse med fx. totalentrepriser.

OGA er et 100% 3D basseret arkitektfirma, derfor er det altid hurtigt og let tilgængeligt at lade os skitsere et projekt. Samtidigt besidder vi den erfaring, der gør, at vi allerede fra skitseringsfasen indtænker og overvejer alle de forudsætninger, bindinger og udfordringer, der altid findes i forløbet hen mod et godt byggeri. Vi tegner ikke luftkasteller – vi skaber og tegner for vores bygherres skyld, ikke for vores egen.

OGA leverer alle ydelser i de traditionelle faser fra dispositionsforslag over hovedprojekt til fagtilsyn. Når projektet nyder godt af det, projekterer vi i 3D, hvor vi anvender REVIT og følger de gældende IKT bekendtgørelser. Hvis projektet er større, end hvad vi har kapacitet til, indgår vi samarbejder med større og / eller specialiserede kollegaer. Det er dog altid af største betydning for os, at vores bygherre har såkaldt “one point og contact” uagtet om vi har underrådgivere eller ej.
Projekteringen gennemføres med kvalitetssikring efter retningslinjerne i DS/EN ISO 9001:2008